Inbox Dollars
THE FREEBIE JUNKIE RECOMMENDS

Blog Archive

Happy Thanksgiving - Be Thankful.......


Happy Thanksgiving Everyone

Gobble Gobble

Relax, be thankful and enjoy your family and friends

I am thankful for:
 
1. My husband - over the last 2 days he has replaced two toilets for low flush volume versions, replaced our bathroom faucets and light and remodeled our powder room (without being asked).

2. My son - my rambunctious energetic son had a fabulous teacher report.  He is being recommended for the advanced reading and writing classes in early spring.

3.  My daughter - who brings sunshine and joy every morning with her smile and boundless energy.

4.  Our families who stick together through thick and thin.

5.  My friends - because I look forward to our get togethers.

Share what you are thankful for :)Enter your email address for access to fun freebies, steals and deals Delivered by FeedBurner

13 COMMENTS SO FAR:

Cheryl Hart said:

I'm so very thankful for my family, my friends and my God. So many things to be thankful for this year...the list goes on...

Debra Wagner said:

I will have a wonderful Thanksgiving and hope you do too

HarleyC said:

I'm thankful for my mom. She's a great friend to me!

Kathy Idol said:

So thankful for my wonderful family. Thankful for all that the lord has blessed us with.

Unknown said:

I am thankful for all the great people in my life also!! I wouldn't be who I am without them!

Anonymous said:

Happy thanksgiving too!
Thankful for anything god gave me.

Unknown said:

Happy thanksgiving!

We don't really celebrate thanksgiving in our country but, i like the concept. :)

Karen Glatt said:

There is so many things to be thankful for and one if them is that my 82 year old father is still with me. We went Christmas shopping together yesterday, and we and my sister all had a blast!

Ivan ware said:

I'm so thankful for my children and other children all the world over

Sara Campbell said:

I am thankful for my family, friends, and health. I don't know where I would would be without all three of these.

bella said:

I am thankful for my family and my health

Unknown said:

I am thankful for the lord and my family.

Sao băng nhiệt đới said:

Một trong những việc đáng tiếc và không thể đoán trước của chủ nhà trong trang tri noi that và bảo trì và sửa chữa nhà thời khủng hoảng là giá vật liệu xây dựng, thuê các nhà thầu biến động thất thường. Vấn đề này thường xảy ra bất ngờ và phải được xử lý một cách nhanh chóng nếu không sẽ tiêu tốn không ít tiền, nhiều gia đình thì phải dừng lại khi công trình đang dang dở vì chi phí đã cạn. do go noi that phong khach được nhiều gia đình sử dụng trong trang trí không bởi chỉ vì giá cả hợp lý mà chất lượng đi kèm cũng không hề thua kém bất kì sản phẩm nội thất nào do go noi that phong ngu, do go that nha bep cũng không còn quá xa vời với những hộ dân có mức thu nhập trung bình như trước đây.gia cong sat,sat my thuat,gia cong inox thổi một luồng gió mới vào ngân hàng đồ nội thất giúp người dân có nhiều sự lựa chọn hơn. bang hieu, logo, poster, gian hang hoi cho, cong chao su kien, giúp sức trong ngành su kien quang cao khiến người dân đối mặt với thời buổi giá cả leo thang một cách nhẹ nhàng và lạc quan hơn

Post a Comment

Thank you for your wonderful comments